דוחות כספיים

דוחות כספיים של מועצה מקומית דבוריה, הורד את הדוח בפורמט המתאים