חברי מועצה

מסאלחה חאלד

מסאלחה חאלד


אכתילאת השאם

אכתילאת השאם


אטרש פהמי

אטרש פהמי


נגאר פואד

נגאר פואד


יוספיה זוהיר

יוספיה זוהיר


יאסין עיסא

יאסין עיסא


עוכאשה פדיל

עוכאשה פדיל


אבו סוביה פאדל

אבו סוביה פאדל


ארשיד מוחמד

ארשיד מוחמד


שאיב מועתז

שאיב מועתז