האתר החדש

שלום רב לתושבים,

אנחנו עוברים לאתר חדש מותאם ומונגש, מעתה, הקשר בין התושב למועצה שקוף וקרוב יותר.

בקרו אצלנו באתר החדש בכתובת הזמנית http://nw.dabbruiya.net

מחלקת נוער

Written by 

תוכן דמה לצורך בניית האתר

במערכת החינוך היישובית לומדים כ 2200  תלמידים מגיל טרום חובה ועד תיכון . המחלקה לחינוך תרבות ונוער במועצה המקומית, מחויבת לאפשר הפעלה איכותית של מוסדות החינוך ביישוב, זאת  באמצעות אספקת תשתיות ארגוניות, תקציביות ומנהליות.  פעילות המחלקה ממוקדת בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמלי מתוך מטרה לפתח מערכת החינוך איכותית ומיטבית לכל תלמידיה הגרים בישוב ללא קשר למוסד בו הם לומדים. במחלקה פועלים 8 עובדים ביחידות שונות והשאר כ- 150 עובדי שדה העוסקים בתחומי עשייה חינוכית ביישוב.

לאור הפעילות הענפה בחינוך, אזור היתה מעומדת לקבלת פרס חינוך ארצי ממחוז תל אביב לשנה"ל תש"ע.

 

במערכת החינוך היישובית לומדים כ 2200  תלמידים מגיל טרום חובה ועד תיכון . המחלקה לחינוך תרבות ונוער במועצה המקומית, מחויבת לאפשר הפעלה איכותית של מוסדות החינוך ביישוב, זאת  באמצעות אספקת תשתיות ארגוניות, תקציביות ומנהליות.  פעילות המחלקה ממוקדת בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמלי מתוך מטרה לפתח מערכת החינוך איכותית ומיטבית לכל תלמידיה הגרים בישוב ללא קשר למוסד בו הם לומדים. במחלקה פועלים 8 עובדים ביחידות שונות והשאר כ- 150 עובדי שדה העוסקים בתחומי עשייה חינוכית ביישוב.

לאור הפעילות הענפה בחינוך, אזור היתה מעומדת לקבלת פרס חינוך ארצי ממחוז תל אביב לשנה"ל תש"ע.

 

במערכת החינוך היישובית לומדים כ 2200  תלמידים מגיל טרום חובה ועד תיכון . המחלקה לחינוך תרבות ונוער במועצה המקומית, מחויבת לאפשר הפעלה איכותית של מוסדות החינוך ביישוב, זאת  באמצעות אספקת תשתיות ארגוניות, תקציביות ומנהליות.  פעילות המחלקה ממוקדת בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמלי מתוך מטרה לפתח מערכת החינוך איכותית ומיטבית לכל תלמידיה הגרים בישוב ללא קשר למוסד בו הם לומדים. במחלקה פועלים 8 עובדים ביחידות שונות והשאר כ- 150 עובדי שדה העוסקים בתחומי עשייה חינוכית ביישוב.

לאור הפעילות הענפה בחינוך, אזור היתה מעומדת לקבלת פרס חינוך ארצי ממחוז תל אביב לשנה"ל תש"ע.

More in this category: « מחלקת חינוך