המועצה המקומית דבוריה מעוניינת בקליטת מורים, גננות, סייעות להפעלת קייטנת ניצנים חורף תשע"ט , על פי כך ניתן להגיש מועמדות לעבודה בקייטנה על פי תנאי הקבלה :

מורים/ מורות: מורים בעלי רישיון לעיסוק בהוראה ו/או בעלי תעודת הוראה

גננות: גננת תועסק עפ"י סדר העדיפות הבא:   

  • א. גננת מוסמכת.   
  • ב. סטז'רית  
  • ג. העסקת מדריך "אחר" תתאפשר באישור הפיקוח בלבד.

סייעת  בגן: בהתאם למקובל לגבי סייעות בפעילות הגנים בבוקר.

מועד אחרון להגשת מועמדות עד יום ראשון תאריך 9.12.18 בשעה 12.00 .במעוצה המקומית לידי מזכירת מחלקת החינוך.

הגשת מועמדות לעבודה בבתי ספר תוגש לידי הרכז הבית ספרי כדלקמן:

  • בית ספר אלכנדי – חוסני סח'ניני
  • בית ספר אבן ח'לדון – סאריה אטרש
  • בית ספר אלטור – מרים ארשיד

 הערה:. המועמדים העונים על תנאי הסף יזמנו בפני ועדה מקצועית.