הכרזה על זכייה במכרז קאנטרי דבוריה

הכרזה על זכייה במכרז קאנטרי דבוריה

10/7/2018 מועצה מקומית דבוריה מכריזה על בחירתה של החברה למשק וכלכלה כחברה מנהלת לפרוייקט קאנטרי דבוריה - בגוש 16972 חלקה 27.