מכרזים כלליים

מכרזים כלליים

תאריך אירועכותרתהורדה
2018-07-07 הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-13/18 - שיפוץ ופיתוח  ספריה
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-07-07 הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-12/18 - שיפוץ מרכז מורשת
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-07-07 הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-11/18 - טריבונה ורשת צל למגרש ביה"ס
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע טריבונה ורשת צל למגרש בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-07-07 ​​​​​​​הארכת מועד מסירה - מכרז זוטא  מס'-10/18 - שיפוצים
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוצים בקומת מרתף + חדרי יועצים וחדר מחשבים בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-06-28 קנטרי דבוריה
מועצה מקומית דבוריה מזמינה בזה קבלת הצעות מחיר מקבלנים בשיטת המטפה הסגורה להקמת בריכת שחיה, חדר כושר ואולם ספורט. **** הודעה על דחיית סיור קבלנים להלן הודעה בדבר מכרז מס' 14/2018 הקמת בריכת שחיה, חדר כושר ואולם ספורט, המועצה מודיעה בזה: א. סיור הקבלנים אשר תוכנן ליום 5.7.2018 בשעה 10 בבוקר לא יתקיים. ב. חלף זאת, מועד חדש יקבע בפרסום חוזר. בכבוד רב', רו"ח זוהיר יוספיה, ראש המועצה
2018-06-24 מכרז זוטא  מס'-13/18 - שיפוץ ופיתוח ספריה
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-06-24 מכרז זוטא מס'-12/18 - שיפוץ מרכז מורשת
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-06-24 מכרז זוטא  מס'-11/18 -
2018-06-24 מכרז זוטא מס'-10/18 - שיפוצים בקומת מרתף + חדרי יועצים וחדר מחשבים
מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוצים בקומת מרתף + חדרי יועצים וחדר מחשבים בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה
2018-05-30 הארכת מסירת ההצעות  למכרז פומבי מס'- 8/18
2018-03-05Old File מכרז פומבי מס'- 5/2018,  בצוע עבודות דשא סינטטי לקהילה  בדבוריה
מועצת דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר במכרז מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה לבצוע עבודות דשא סינטטי לקהילה בדבוריה.
2017-02-18Old File עבודות שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר אלטור מפני רעידות אדמה
2017-02-18Old File ביצוע עבודות שיפוץ מבנה אולם ספורט-מתנ"ס עליון

חדשות המועצה