מכרזים כלליים

מכרזים כלליים

תאריך אירועכותרתהורדה
2018-03-05Old File מכרז פומבי מס'- 5/2018,  בצוע עבודות דשא סינטטי לקהילה  בדבוריה
מועצת דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר במכרז מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה לבצוע עבודות דשא סינטטי לקהילה בדבוריה.
2017-02-18Old File עבודות שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר אלטור מפני רעידות אדמה
2017-02-18Old File ביצוע עבודות שיפוץ מבנה אולם ספורט-מתנ"ס עליון

חדשות המועצה